Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do strony internetowej, której operatorem jest spółka pod firmą LLRP Łupińscy i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Odkryta 24/38, 03-140 Warszawa, NIP 524-277-48-31, REGON 36044377300000, KRS 0000536506, zwana dalej „Spółką”.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, Spółka, realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, niniejszym informuje, iż w ramach i w celu prowadzenia działalności gospodarczej przetwarza informacje, wśród których mogą się pojawić dane mające na gruncie RODO charakter danych osobowych.

Danymi osobowymi zgodnie z definicją określoną w art. 4 ust. 1 RODO są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Danymi osobowymi są również dane zbierane w ramach korzystania ze strony internetowej, serwisu i z innych funkcjonalności systemu, w tym zapisywane w tzw. plikach cookies (ciasteczkach).

CIASTECZKA

Nasz strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Na tej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • udostępniania funkcji strony

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Strony www
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne

 

Wykonując obowiązki wynikające z RODO, Spółka informuje, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą LLRP Łupińscy i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Odkryta 24/38, 03-140 Warszawa, NIP 524-277-48-31, REGON 36044377300000, KRS 0000536506, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres administratora lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail kancelaria@llrp.pl, lub telefonicznie pod nr tel +48 22 819 47 91.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. w związku z wyrażeniem zgody osoby fizycznej na przetwarzanie jej danych osobowych przez Spółkę w celach związanych z prowadzeniem i marketingiem działalności gospodarczej Spółki lub przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej Spółki, w celu realizacji umów, których stroną jest Spółka oraz marketingu produktów i usług Spółki, przy czym działalność gospodarcza Spółki nie polega na przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych.

 

 1. Z zastrzeżeniem realizacji obowiązków prawnych w zakresie udostępnienia danych osobowych organom władzy uprawnionym do uzyskania dostępu do danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka udostępnia dane osobowe innym podmiotom wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu i dla wykonania umów, których stroną jest Spółka.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę przez czas niezbędny do właściwego wykonania umów, których stroną jest Spółka, jak również przez czas upływu okresu przedawnienia roszczeń z umów, których stroną jest Spółka.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu / Pani prawo do:
 •  dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO
 • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO

 

 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy RODO, ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.